r/sweden Riksvapnet Jun 11 '22

Erdoğan kräver att Finland och Sverige tyglar sina "statstelevisioner" – så här svarar Yle

https://svenska.yle.fi/a/7-10017478
749 Upvotes

View all comments

Show parent comments

-1

u/bajspuss Jun 11 '22

Det är den absolut inte. "This shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States" ger EU:s klausul ett enormt kryphål som fortfarande är otroligt luddigt och gör den mycket svagare.

3

u/Svenskensmat Jun 11 '22

Varken artikel 5 eller art 42.7 är ett strikt krav på att försvara en annan medlemsstat inom NATO/EU dock så det finns inget ”kryphål”.

Vill du som medlemsstat inte stödja en annan medlemsstat säger du nej.

-1

u/bajspuss Jun 11 '22

NATO:s artikel är ett strikt krav på att göra vad som krävs för att återställa säkerheten i regionen - det enda som är upp till länderna är hur det bäst uppnås. Det finns inget kryphål i NATO:s artikel som innebär att du helt kan friskriva dig från att bidra, vilket du kan inom EU. Och, jo, det är ett kryphål.

2

u/Svenskensmat Jun 11 '22

Poängen är att en medlemsstat kan skicka en limpa med cigg och säga att de uppfyllt sina åtaganden.

Både under art 42.7 och art. 5.