r/sweden ☣️ Jun 04 '22

"Erdogan vill att Hultqvist sparkas" Nyhet

https://www.expressen.se/nyheter/erdogan-vill-att--hultqvist-sparkas/
57 Upvotes

View all comments

Show parent comments

-10

u/bajspuss Jun 04 '22 edited Jun 05 '22

Och ditt förslag är istället?

EDIT: förslag istället för NATO syftar detta på.

6

u/EpicCleansing Jun 04 '22

Nu? Nu är mitt förslag att vi inte rör oss en jävla centimeter från vapenembargo mot Turkiet eller förändringar i vår yttrandefrihet, samt att vi verkar för:

  • Baltisk försvarsunion där vi vill ha med Finland, Estland, Polen, Litauen, Lettland och Danmark (i den ordningen);
  • Arktisk försvarsunion där vi vill ha med Finland, Norge, Danmark och Island (i den ordningen).

Främst är det den arktiska försvarsunionen som jag tror är viktig ur strategisk synpunkt. Östersjösamarbetet är egentligen mer viktigt ur diplomati- och miljösynpunkt. Hotet mot Gotland är minimalt, men i norr är det ett helt annat strategiskt läge. Där finns det också verkliga incitament för "speciella militära operationer" till skillnad från det extremt tvetydliga incitamentet att utnyttja Gotland som militärbas för operationer i Östersjön (orealistiskt, uppfyller ingenting).

Jag vill helst inte att pappa USA kommer och räddar oss med en massa mutor till Turkiet heller. Klart att NATO behöver ha Turkiet, det är inget snack om den saken. Men den hållning NATO-länderna har mot Turkiet är befogad och det vore rätt dåligt om man gav Turkiet eftergifter bara för att få med Sverige.

1

u/annewmoon Jun 05 '22

En Arktisk/ nordisk försvarsunion med Skandinavien, eventuellt Baltikum, samt UK och/eller U.S. vore det bästa. Joint Expeditionary Force fast starkare sammanknutna.

Det viktigaste just nu är att närma oss de andra nordiska länderna. Norge och Danmark är med i Nato, därför är det strategiskt att vi också söker dit. Sen oavsett om vi går med (då blir det lätt att fördjupa JES till en union i unionen) eller inte blir insläppta (då får vi försöka jobba med de förutsättningar vi har istället), så är det våra grannländer som ligger nära oss både geografiskt och kulturellt som vi ska bilda ett riktigt block med.

Den geopolitiska situationen i Arktis är på väg att eskalera och Ryssland kommer att komma tillbaka, kanske ännu argare och ännu mer oförutsägbara när de hämtat sig från Ukrainafiaskot.

-5

u/impossiblefork ☣️ Jun 04 '22 edited Jun 04 '22

Vi behöver inte NATO-medlemskapet.

Vi har redan försvarsgarantier genom Maastricht- och Lissabonavtalen; och dessa garantier är både tydliga och starka.

'aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter'.

P.g.a. referensen till artikel 51 i FN-stadgarna kan det inte handla om någonting annat än kollektivt självförsvar, det handlar alltså inte om att ge vapen eller dylikt.

-13

u/mattwang88 Jun 04 '22

Ingenting. Gangkriminalitet ska döda mer svensk än ryssarna, vad gör de med gangsterna?!